Anglické muzicírování - texty písniček.

Počítání prstů - Little fingers

One, two, three - three little fingers,
Four, five, six - six little fingers,
Seven, eight, nine - nine little fingers,
ten little fingers, rah-rah-rah.

Raz, dva, tři - tři malé prsty,
čtyři, pět, šest - šest malých prstů,
sedm, osm, devět - devět malých prstů,
deset malých prstů, tram-ta-dá.


Plnění pokynů podle písničky - If you´re happy

If you´re happy and you know it clap your hands.
If you´re happy and you know it clap your hands.
If you´re happy and you know it and you really want to show it...
If you´re happy and you know it clap your hands.

Když jsi šťastný a víš o tom zatleskej.
Když jsi šťastný a víš o tom zatleskej.
Když jsi šťastný a víš o tom zatleskej.
Když jsi šťastný a víš o tom a opravdu to chceš ukázat...
Když jsi šťastný a víš o tom zatleskej.

clap your hands... (zatleskej)
turn around... (otoč se dokola)
sit down... (posaď se)
stand up... (stoupni si)
jump... (skákej, vyskoč)
stop... (přestaň, zastav)
say hello... (pozdrav, řekni ahoj)

Písnička se mění podle toho, co vás zrovna napadne.Are you sleeping

Are you sleeping
Are you sleeping
Brother John Brother John
Morning Bells are ringing
Morning Bells are ringing
Ding Dang Dong
Ding Dang Dong

Ty spíš?
Ty spíš?
Bratře Honzo, bratře Honzo?
Raní zvony zvoní
Raní zvony zvoní
Bim bum bam
Bim bum bamUkazování děje - My Bonnie

My Bonnie is over the ocean
My Bonnie is over the sea
My Bonnie is over the ocean
Oh, bring back my Bonnie to me

Bring back, bring back
Bring back my Bonnie to me, to me
Bring back, bring back
Bring back my Bonnie to me

Můj miláček je za oceánem
Můj miláček je za mořem
Můj miláček je za oceánem
Ach, přivezte zpět mého miláčka ke mě

Učíme se pouze první sloku.What shall we do with a drunken sailor?

What shall we do with a drunken sailor?
What shall we do with a drunken sailor?
What shall we do with a drunken sailor?
Early in the morning.

Hooray! And up she rises!
Hooray! And up she rises!
Hooray! And up she rises!
Early in the morning.

Co budem dělat s opilým námořníkem?
Co budem dělat s opilým námořníkem?
Co budem dělat s opilým námořníkem?
Brzy po ránu.

Hurá! A vzhůru se (plachta) zdvihá.
Hurá! A vzhůru se (plachta) zdvihá.
Hurá! A vzhůru se (plachta) zdvihá.
Brzy po ránu.

Slovo plachta se nezpívá ale vyplývá z kontextu. Učíme se jen první sloku. V této verzi se napodobuje "irská lidová" řeč, děti se to učí ve standardní angličtině a některá slova vysloví jinak.Jména a zvuky zvířat - Old Macdonald had a farm

Old Macdonald had a farm, ee - i - ee - i - o,
And on that farm he had a cow, ee - i - ee - i - o,
A moo moo here and a moo moo there,
Here a moo, there moo, everywhere a moo moo,
Old Macdonald had a farm, ee - i - ee - i - o!

a sheep (baa baa) - ovečka (bé bé)
a pig (oink oink) - prasátko (chro chro)
a duck (quack quack) - kachna (káč káč)
a horse (neigh neigh) - kůň (íhahá)

Starý Macdonald měl farmu, he - ja - he - ja - hou,
a na té farmě měl krávu, he - ja - he - ja - hou,
"bů bů" tady a "bů bů" tam
tady "bů", tamhle "bů", všude "bů bů"
Starý Macdonald měl farmu, he - ja - he - ja - hou,

Pořadí zvířátek v písni není pevně dáno, vymýšlejte si.Ukazování na těle - Head and Shoulders

Head, shoulders, knees and toes, knees and toes, knees and toes,
Head, shoulders, knees and toes, knees and toes, knees and toes,
eyes and ears and mouth and nose.

Hlava, ramena, kolena a prsty na nohou, kolena a prsty na nohou...
Hlava, ramena, kolena a prsty na nohou, kolena a prsty na nohou...
oči a uši a pusa a nos

Tahle písnička existuje minimálně ve třech melodiích. Tato melodie je asi nejpopulárnější. Zpíváme ji různě.Twinkle, twinkle, little star

Twinkle, twinkle, little star,
How I wonder what you are.
Up above the world so high,
Like a diamond in the sky.
Twinkle, twinkle, little star,
How I wonder what you are.

Třpiť se, třpyť se, malá hvězdo.
To by mě zajímalo co jsi zač
Nahoře nad světem tak vysoko
Jako diamant na obloze
Třpiť se, třpyť se, malá hvězdo.
To by mě zajímalo co jsi začHappy Halloween!

This is my favorite pumpkin!

It has one scary nose (one nose)
two scary eyes (one, two)
three scary teeth (one, two, three)
Scary, scary, ahh!!

This is my favorite pumpkin

My pumpkin can jump (jump, jump)
my pumpkin can dance (dance, dance)
my pumpkin can spin (spin, spin)
scary, scary, ahhh!!!

Tohle je moje oblíbená dýně

Má jeden strašidelný nos (jeden nos)
dvě strašidelné oči (jedno, dvě)
tři strašidelné zuby (jeden, dva, tři)
Strašidelná, strašidelná. Uá!!

Tohle je moje oblíbená dýně

Má dýně umí skákat
má dýně umí tančit
má dýně se umí roztočit
Strašidelná, strašidelná. Uá!!Row, Row, Row Your Boat

Row, row, row your boat gently down the stream
Merrily, merrily, merrily, merrily,
Life is but a dream

Row, row, row your boat gently down the stream
Merrily, merrily, merrily, merrily,
If you see a crocodile don´t forget to scream


Pádluj, pádluj, pádluj na své loďce
pozvolna dolů po proudu
vesele, vesele, vesele, vesele
život je jen sen

Pádluj, pádluj, pádluj na své loďce
pozvolna dolů po proudu
pokud uvidíš krokodýla
nezapoměň zařvat

Správná verze téhle písničky je její první sloka. Písnička je ale tak obehraná, že se i mezi dětmi její obsah často paroduje, jako například zde ve druhé sloce.Jingle Bells

Dashing through the snow,
in a one-horse open sleigh.
O'er the fields we go,
laughing all the way.
Bells on bobtails ring,
making spirits bright.
What fun it is to ride and sing
a sleighing song tonight.

Oh! Jingle bells, jingle bells,
jingle all the way.
Oh what fun it is to ride
in a one-horse open sleigh.

Hey! Jingle bells, jingle bells,
jingle all the way.
Oh what fun it is to ride
in a one-horse open sleigh.

Ženeme se skrze sníh
v otevřených sáňkách s jedním koněm.
Přes pole jedeme
smějeme se celou cestu
Zvonky na zastřižených ocáscích zvoní
a dělají rozjásanou náladu
Ach, jaká je to legrace vézt se a zpívat
píseň o sáňkování dnes v noci.

Cinkejte zvonky, cinkejte zvonky,
cinkejte celou cestu.
Ach, jaká je to legrace vézt se
v otevřených sáňkách s jedním koněm.

Z důvodů snadné orientace a slučitelnosti s originálním textem, je i tento překlad poměrně kostrbatý. "Otevřené sáňky" jsou vlastně "kočár na saních bez střechy" Jingle bells čili "cinkající zvonečky" se běžně překládá jako "rolničky". Větší zvony necinkají (jingle) ale zvoní (ring).We Wish You a Merry Christmas

We wish you a Merry Christmas (x3)
and a Happy New Year.
Glad tidings we bring to you and your kin
We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.

Now! bring us some figgy pudding (x3)
and a cup of good cheer.
Glad tidings we bring to you and your kin
We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.

We won't go until we've got some (x3)
so bring some out here.
Glad tidings we bring to you and your kin
We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.

We wish you a Merry Christmas (x3)
and a Happy New Year.
Glad tidings we bring to you and your kin
We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.Přejeme vám veselé vánoce
a šťastný nový rok
Dobré zprávy neseme
vám a vaší rodině
Přejeme vám veselé vánoce a šťastný nový rok

Teď nám přineste nějaký fíkový puding
a hrnek dobré nálady
Dobré zprávy neseme
vám a vaší rodině
Přejeme vám veselé vánoce a šťastný nový rok

Neodejdeme dokud nějaký nedostaneme
tak sem nějaký přineste
Dobré zprávy neseme
vám a vaší rodině
Přejeme vám veselé vánoce a šťastný nový rok

Přejeme vám veselé vánoce
a šťastný nový rok
Dobré zprávy neseme
vám a vaší rodině
Přejeme vám veselé vánoce a šťastný nový rok


Tuhle písničku zná každý trochu jinak. Jistě se vám mezi anglicky mluvícími lidmi stane, že se slova budou mírně lišit od toho, co znají oni.London Bridge Is Falling Down + London´s Burning

London Bridge is falling down,
Falling down, falling down.
London Bridge is falling down,
My fair lady.

Build it up with sticks & stones,
sticks & stones, sticks & stones,
Build it up with sticks & stones,
My fair lady.

Sticks & stones will all fall down,
All fall down, all fall down
Sticks & stones will all fall down,
My fair lady.

Build it up with wood & clay
Wood & clay, wood & clay
Build it up with wood & clay
My fair lady.

Wood and clay will wash away,
Wash away, wash away,
Wood and clay will wash away,
My fair Lady.

Build it up with iron and steel,
Iron and steel, iron and steel,
Build it up with iron and steel,
My fair Lady.

Iron and steel will bend and bow,
Bend and bow, bend and bow,
Iron and steel will bend and bow,
My fair Lady.

London Bridge is falling down,
Falling down, falling down.
London Bridge is falling down,
My fair lady.London's burning, London's burning.
Fetch the engines, fetch the engines.
Fire fire, Fire Fire!
Pour on water, pour on water.

Překlad brzy dodělám, slibuju. :-)Hickory, dickory, dock

Hickory, dickory, dock, The mouse ran up the clock. The clock struck one, The mouse ran down, Hickory, dickory, dock.
Překlad brzy dodělám. :-(Ten green bottles

Ten green bottles
Hanging on the wall
Ten green bottles
Hanging on the wall
And if one green bottle
Should accidentally fall
There'll be nine green bottles
Hanging on the wall

Deset lahví visí na stěně
Deset lahví visí na stěně
A když jedna lahev náhodou spadne
bude devět lahví viset na stěně